EMMA RIBA I LAURA ALCALÀ

EMMA RIBA I LAURA ALCALÀ


Idea i direcció | Emma Riba i Laura Alcalà (Us back in town). Interpretació | Emma Riba i Laura Alcalà
Durada | 20 minuts.

Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Biblioteques, APDC


Olor de menta és una peça de dansa que dibuixa i envaeix un espai imaginat a partir de dos cossos que es posen al servei d’un collage de poemes escènics de Joan Brossa.