LINA VALVERDE I CAMILO REGUEYRA

LINA VALVERDE I CAMILO REGUEYRA


Coreògrafs / intèrprets | Lina Yirí Valverde Gerner i Camilo Regueyra Bonilla
Composició original | Jorge Salazar Arroyo

Premi Sólodos En Danza / CR / 2019 – Gira Espanya. Gracies a la Red Acieloabierto.


Pedestres és un retrat d’una multitud en trànsit, un collage paranoic de la línia de tren de Chepe. Aquests dos cossos porten a tots els que caminen. Porten el carrer i la ciutat; es mouen en geometries i al ritme de la ciutat. L’acumulació d’aquests gestos esdevé quotidiana. És tant l’acumulació de gestos simultanis que esdevenen extraordinaris. Aquest és un tros del carrer, fet al carrer, al carrer, per al carrer.