Nowhere Theatre

Nowhere Theatre


Companyia | Projecte “NOWHERE” de l’empresa “Iker Gómez – Teatro Físico” Coreografia | Iker Gómez
Performers | Xana Llaneza i Rubén Cobas


El Lago de los Cisnes (el pequeño) és un breu fragment coreogràfic dedicat a El llac dels Cignes, una mirada cap al ballet clàssic des de la dansa contemporània. Es tracta de cercar l’essència d’aquesta obra clàssica, d’observar la dualitat existent entre el cigne negre i el cigne blanc de l’obra original, tot i que des del context actual. Posar-se a jugar (coreogràficament parlant) amb El llac dels Cignes, sotmetre’l a noves premisses de dualitat: significat i sentit, vertader i fals, paraula i gest, identitat individual i identitat col·lectiva, bellesa objectiva i bellesa subjectiva…