SOCIEDAD DOCTOR ALONSO

SOCIEDAD DOCTOR ALONSO


Creació | Sofía Asencio, Job Ramos i Tomàs Aragay.
Producció | Imma Bové

Co-producció del Museu Espordà de Figueres i la Societat Doctor Alonso.


  RESERVA LES ENTRADAS   

Acció sobre el quadre “La tierra” (1929) de Angeles Santos Torroella.

Sofia Asencio i Job Ramos  construiran un diàleg performatiu a partir de la pintura, els textos i la historiografia de Ángeles Santos Torroella una de les pintores mes singulars i personals de la historia de la pintura del segle XX al nostre país.

A partir de frases que comencen amb una negació de la seva pròpia genialitat  l’artista Ángeles Santos Torroella desmitifica tot allò que envoltava la seva vida i obra. Així l’aura d’aquesta artista esdevé un misteri per nosaltres.